Biuro biznes z laptopem i kawa

UBEZPIECZENIE TWOJEJ FIRMY

Dbamy o Twój biznes

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni Cię przed kosztami, które musiałyby być poniesione w wyniku szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Szeroki zakres z możliwością dopasowania do profilu prowadzonej działalności.

MIENIE FIRMOWE

Ubezpieczenie, w którego zakresie zawiera się ochrona budynków i mienia firmy w zakresie wszelkich zdarzeń losowych. Pożar, huragan, powódź czy kradzież to tylko kilka z wielu ryzyk, które mogą być objęte ubezpieczeniem. Dostępna jest również ochrona w wariancie All-Risk, czyli od wszelkich ryzyk.

Ubezpieczeniem można również objąć przenośny sprzęt elektroniczny czyli smartfony, laptopy, tablety używane przez pracowników przedsiębiorstwa.

NNW

To skrót od "Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków". Ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w skutek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku pracownika lub właściciela firmy. 
Ochronę można rozszerzyć również o dzienne świadczenia szpitalne i rehabilitacyjne.

FLOTA

Ubezpieczenie wszystkich Twoich pojazdów firmowych w jednym miejscu. Pełny zakres ubezpieczenia zawierający OC, AC, NNW, Assistance i inne.
Ciągniki siodłowe, ciężarówki, przyczepy, naczepy i samochody osobowe - indywidualnie negocjowane stawki z korzyścią dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa!

UBEZPIECZENIE ŁADUNKU W TRANSPORCIE

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku. Szeroki zakres ryzyk i wysokie sumy ubezpieczenia to tylko niektóre z zalet produktów, które oferujemy.

OCP

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, jednak jest często wymagane przez kontrahentów. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku niewywiązania się z umowy przewozu towarów w skutek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia towaru czy opóźnienia dostawy.

GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Zdrowie i życie Twoich pracowników jest dla Ciebie ważne. Dlatego umożliwiamy Ci grupowe ubezpieczenie na życie o szerokim zakresie i dużych możliwościach personalizacji oferty.

791 287 318

602 190 899

Jagiellońska 28, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Poland

  • Google Places
  • Facebook

©2020 by Kozłowski Ubezpieczenia

Polityka prywatności i RODO