Praca żniwa

UBEZPIECZENIE DLA ROLNIKA

Twoje gospodarstwo pod pełną ochroną

 

OC ROLNIKA

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które musi posiadać każdy prowadzący gospodarstwo. Chroni przed kosztami, które trzeba ponieść w wyniku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW I MIENIA ROLNICZEGO

Obowiązkowe ubezpieczenie chroniące budynki i znajdujące się na terenie gospodarstwa mienie. Ubezpieczenie umożliwia rozszerzenie zakresu, nawet w opcji All-risk czyli od wszystkich ryzyk.

UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT

Dodatkowe ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od ryzyka padnięcia lub uboju z konieczności w wyniku pożaru, huraganu, uderzenia pioruna i innych zdarzeń losowych.

NNW

To skrót od "Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków". Dodatkowe ubezpieczenie gwarantujące wypłatę w przypadku poniesienia przez rolnika i innych osób objętych ubezpieczeniem trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

UPRAWY

Ubezpieczenie upraw z 65% dopłatą ze Skarbu Państwa. W ramach ubezpieczenia można objąć ochroną dowolną uprawę. Pełny zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w wyniku huraganu, deszczu nawalnego, gradu, zastoisk wodnych czy pożaru. Zależnie od sezonu możliwe jest również rozszerzenie zakresu o przymrozki wiosenne i skutki złego przezimowania.

791 287 318

602 190 899

Jagiellońska 28, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Poland

  • Google Places
  • Facebook

©2020 by Kozłowski Ubezpieczenia

Polityka prywatności i RODO