• Hubert Kozłowski

Choroby nowotworowe w Polsce

Choroby nowotworowe zaczynają nosić miano choroby cywilizacyjnej. Każdego dnia, nawet 429 osób słyszy diagnozę – rak. Diagnoza wciąż nie jest jednak jednoznaczna z wyrokiem śmierci. Niestety, skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest mniejsza niż w innych krajach UE.

Niepokojący raport NIK

NIK zwraca uwagę na to, że aktualnie, w Polsce, na nowotwory umiera rocznie około 100 tys. osób. Równoznaczne jest to z populacją, np. Legnicy. Starzejące się społeczeństwo przyniesie jeszcze więcej wyzwań w leczeniu chorób onkologicznych. Według ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli, większość zachorowań na nowotwory złośliwe występuje po 60 roku życia. Prognozy demograficzne na rok 2025 przewidują, że nawet 20% społeczeństwa będą stanowiły osoby w wieku powyżej 65 lat. Spowoduje to prawdopodobnie zwiększoną zachorowalność na raka, a co za tym idzie, to właśnie nowotwory będą główną przyczyną śmierci Polaków. Mimo, że zachorowalność na choroby nowotworowe jest na dosyć niskim poziomie, to współczynnik umieralności jest wręcz zatrważający.

Źródło: dane IARC WHO, http://eco.iarc.fr/EUCAN/ , dostęp z dnia 11 stycznia 2018r.

Problemy od podstaw

W Polsce kuleje nie tylko profilaktyka, problemy występują również na etapie diagnostyki, poszukiwaniu dostępnych metod jak i bezpośrednio samego leczenia. Placówki zajmujące się leczeniem nowotworów są rozproszone, co powoduje problem z dojazdami dla pacjentów, brakuje również ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu określonych typów nowotworów. Wydatki na onkologię w Polsce należą niestety do jednych z najniższych w Europie. Korzystając więc z publicznej służby zdrowia, polski pacjent nie jest w stanie skorzystać z porównywalnego do mieszkańców innych krajów UE zakresu dostępnych opcji leczenia.

Zdaniem specjalistów, proces diagnostyki nowotworowej nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie. Jednak w Polsce, proces ten często jest długi i nieskoordynowany. Bywa przerywany zarówno przez długie okresy oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, jak i na badania diagnostyczne oraz ich wynik. Długa diagnostyka utrudnia również uzyskanie drugiej opinii medycznej, w której lekarze mogą zaproponować nowe terapie oraz wskazać dostępne metody leczenia w Polsce i na świecie.

W związku z leczeniem, ponoszone są również dodatkowe koszty ekonomiczne, które są wyższe i dotykają szerszych obszarów życia, niż mogłoby się wydawać.

Poza kosztami leczenia pojawia się więc kolejny problem. Straty finansowe związane z przerwą w pracy, czy dodatkową opieką nad chorym.

Szybkie leczenie, czy oczekiwanie i niepewność?

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pacjentów jest z pewnością częściowe lub pełne przeprowadzenie diagnostyki i leczenia we własnym zakresie. Diagnostyka oraz badania w prywatnych gabinetach będą na pewno przeprowadzone szybciej, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami, na których poniesienie prawdopodobnie nie stać większości z nas.

Przydatna bywa również druga opinia medyczna, poza tą, którą świadczy nam NFZ. Lekarze zza granicy lub prowadzący prywatne gabinety w Polsce mają często większe doświadczenie związane z nowymi metodami leczenia, oraz tymi dostępnymi poza granicami naszego kraju. Również potwierdzenie metody leczenia przez drugiego specjalistę daje dużą dozę spokoju i pewien rodzaj komfortu, że jest się w dobrych rękach, a chorobę da się wyleczyć.

Należy również pamiętać o tym, że dostępność leków oraz metod leczenia, ze względu na procedury obowiązujące w Polsce jest utrudniona. Zakup i podanie leków zagranicznych na własną rękę, bez pośrednictwa fundacji lub szpitala nie jest możliwe. Konieczna jest więc zbiórka lub bezpośrednia wpłata środków na konto fundacji, która ma możliwość zakupu leków czy organizacji wyjazdu w celu leczenia za granicą.

Poszukiwanie rozwiązań

Istnieją jednak gotowe rozwiązania, które pozwalają na zabezpieczenie się również na wypadek choroby nowotworowej. Klasyczne polisy na życie przewidują wypłatę jednorazowego świadczenia na wypadek poważnego zachorowania. Środki takie jednak mogą się okazać niewystarczające, ze względu na koszty jakie niosą ze sobą np. zagraniczne leki czy wyjazd do innego państwa celem przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Firmy ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw klientom i stworzyły produkty dostosowane konkretnie do ochrony na wypadek zachorowania na nowotwór.

W jaki sposób w razie choroby może pomóc polisa? Sprawdźmy!

Kto więc powinien zdecydować się na tego typu polisę? Każdy, kto jest świadomy, że choroba nowotworowa jest coraz większym zagrożeniem dla naszego życia i sytuacja niestety się pogarsza. Jakość powietrza w naszym kraju spada, a żywność jest coraz mniej pełnowartościowa i bardziej przetworzona. Raport NIK, nie napawa optymizmem, ale jako dorośli i odpowiedzialni ludzie musimy sobie radzić z takimi przeciwnościami losu. Polisy tego typu dają na pewno większe szanse na pozytywne zakończenie leczenia, szybką diagnozę i jak najmniej drastyczne przejście przez chorobę. Nie jest to z pewnością jedyne rozwiązanie, jednak jest ono wygodne, relatywnie tanie i zdecydowanie zyskujące coraz większą popularność w Polsce.

ETAP CHOROBY

PROBLEM

POMOC Z POLISY

DIAGNOZA

Niepewność i długie terminy oczekiwania na wizytę lekarską/badanie.

Świadczenia pieniężne o łącznej wartości nawet do 200 tys. zł w przypadku diagnozy (nowotwór złośliwy). Pieniądze z polisy wypłacane są osobie ubezpieczonej, która sama decyduje na jaki cel je przeznaczy np. prywatne wizyty i badania, aby przyspieszyć proces leczenia

Problemy finansowe wynikające z ograniczonej aktywności zawodowej, niższych dochodów oraz rosnących wydatków związanych z leczeniem

KOSULTACJE LEKARSKIE, POSZUKIWANIE DOSTĘPNYCH METOD LECZENIA

Życie w niepewności czy podjęte leczenie jest właściwe, częsty brak możliwości konsultacji wyników badań oraz potwierdzenia planu leczenia z drugim lekarzem.

Konsultacja z lekarzami ze światowych klinik, specjalizujących się w leczeniu danego przypadku nowotworu (druga opinia medyczna). W wydanej opinii lekarz może zaproponować nową terapię oraz wskazać dostępne metody leczenia w Polsce i na świecie.

LECZENIE

Kosztowne leki, suplementy diety, dojazdy na zabiegi

Wypłata nawet 200 tys. zł (poza wypłatą za „diagnozę”) w przypadku leczenia onkologicznego – zabiegi chemioterapii, radioterapii czy też operacji.

Ograniczona dostępność leków oraz metod leczenia, procedury utrudniające leczenie zagranicznymi lekami – dostępność głównie za pośrednictwem fundacji.

Wpłata pieniędzy z polisy na konto fundacji (bez oczekiwania na zbiórki) to szybsza pomoc i rozpoczęcie terapii, której nie zapewnia polska służba zdrowia.

Zakup i podanie leków zagranicznych na własną rękę bez pośrednictwa fundacji/szpitala nie jest możliwe.

Dojazdy do szpitala, na badania, pomoc w codziennych zabiegach, pomoc psychologa.

W ramach usług assistance polisa zapewnia m. in. organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego, domową wizytę lekarza i pielęgniarki.Kto więc powinien zdecydować się na tego typu polisę? Każdy, kto jest świadomy, że choroba nowotworowa jest coraz większym zagrożeniem dla naszego życia i sytuacja niestety się pogarsza. Jakość powietrza w naszym kraju spada, a żywność jest coraz mniej pełnowartościowa i bardziej przetworzona. Raport NIK, nie napawa optymizmem, ale jako dorośli i odpowiedzialni ludzie musimy sobie radzić z takimi przeciwnościami losu. Polisy tego typu dają na pewno większe szanse na pozytywne zakończenie leczenia, szybką diagnozę i jak najmniej drastyczne przejście przez chorobę. Nie jest to z pewnością jedyne rozwiązanie, jednak jest ono wygodne, relatywnie tanie i zdecydowanie zyskujące coraz większą popularność w Polsce.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

791 287 318

602 190 899

Jagiellońska 28, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Poland

  • Google Places
  • Facebook

©2020 by Kozłowski Ubezpieczenia

Polityka prywatności i RODO